Zaznacz stronę

Indywidualny rachunek dla płatnika składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. płatników składek ZUS czekają zmiany w zakresie zasad dokonywania wpłat z tytułu składek. Jest to konsekwencja podpisania przez Prezydenta ustawy z dnia 11 maja 2017r. – o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie...
Read More

Zapomogi świąteczne w kosztach uzyskania przychodu

Zbliżający się koniec roku, a także święta Bożego Narodzenia, sprawiają, że pracodawcy często poszukują możliwości aby wypłacić dodatkowe świadczenia dla swoich pracowników, bez obciążeń w podatku dochodowym, a także na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W tym artykule prezentujemy w jaki sposób pracodawcy mogą zamienić się w Mikołaja dla swoich pracowników.
Read More

Indywidualny rachunek dla płatnika składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. płatników składek ZUS czekają zmiany w zakresie zasad dokonywania wpłat z tytułu składek. Jest to konsekwencja podpisania przez Prezydenta ustawy z dnia 11 maja 2017r. – o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie...

Zapomogi świąteczne w kosztach uzyskania przychodu

Zbliżający się koniec roku, a także święta Bożego Narodzenia, sprawiają, że pracodawcy często poszukują możliwości aby wypłacić dodatkowe świadczenia dla swoich pracowników, bez obciążeń w podatku dochodowym, a także na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W tym artykule prezentujemy w jaki sposób pracodawcy mogą zamienić się w Mikołaja dla swoich pracowników.